Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 30.1.2015

Rekisterinpitäjä
 • Lojaali Interactive Oy
  Y-tunnus 2040333-3
  Hietaniemenkatu 14 B
  00100 Helsinki
Rekisterin nimi
 • Vaasan Ruispalat arvonta -nimisten verkkosivujen käyttäjärekisteri, jota Lojaali Interactive ylläpitää.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 • Vaasan Ruispalat arvonta -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 • Vaasan Ruispalat arvonta -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Rekisterin tietosisältö
 • Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: - nimi - osoite - sähköpostiosoite - puhelinnumero tms.
Säännönmukaiset tietolähteet
 • Rekisterinpitäjä rekisteröi Vaasan Ruispalat arvonta -verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai lähettämällä postitse.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Vaasan Ruispalat arvonta -verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Rekisteröidyn kielto-oikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle
Tiedon korjaaminen
 • Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.